قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

در صورتی که متصرف بدون اجازه و قرارداد اقدام به احداث اعیان و با کاشتن درخت و زراعت اقدام نموده باشد فرد مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست قلع…

ادامه خواندن قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه

وجه التزام میزان وجه مشخص می باشد که در یک قرارداد طرفین در صورت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد قرار می دهند در واقع اساس ایجاد…

ادامه خواندن مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه

اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

ابتدا تعریف اسناد رسمی لازم الاجرا و موارد مختلف آن ذکر می گردد.  بر اساس باب پنجم از قانون ثبت طبق ماده 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع…

ادامه خواندن اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟

خیر قانوناً امکان منع وارث از ارث بردن امکانپذیر نمی باشد ولیکن در صورتی که شخص وصیتی داشته باشد تا یک سوم از اموال خویش را می تواند از سهم…

ادامه خواندن آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟

سقف عیدی سال 98 کارگران

شایان ذکر است مبلغ حداقل عیدی پرداختی قانونی به کارگران دو برابر حداقل حقوق قانونی اعلای از سوی وزارت کار می باشد عدم پرداخت آن تبعات قانونی مربوطه را در…

ادامه خواندن سقف عیدی سال 98 کارگران