تصویر: چک – نکات مهمی و دقیقی که هرکس و ناکسی باید بداند

چک – نکات مهمی و دقیقی که هرکس و ناکسی باید بداند


۱) چک یک سند عادی اما در حکم اسناد لازم‌الاجـرا اسـت و بـه همین خاطر برای وصول آن راه اجرای ثبـت قرار داده شده است، پس بایـد لاشه چک...

  • ۰
  • ۳۲