تصویر: مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه

مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه


وجه التزام میزان وجه مشخص می باشد که در یک قرارداد طرفین در صورت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد قرار می دهند در واقع اساس...

  • ۰
  • ۳۱
تصویر: علی الحساب شدن سنوات ها – مصوبه جدید دیوان عدالت اداری

علی الحساب شدن سنوات ها – مصوبه جدید دیوان عدالت اداری


متن رای دیوان عدالت اداری در رابطه با علی الحساب شدن سنوات ها بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در قرارداد های...

  • ۰
  • ۲۴