تصویر: آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟

آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟


خیر قانوناً امکان منع وارث از ارث بردن امکانپذیر نمی باشد ولیکن در صورتی که شخص وصیتی داشته باشد تا یک سوم از اموال خویش را می تواند از...

  • ۰
  • ۲۹
تصویر: علی الحساب شدن سنوات ها – مصوبه جدید دیوان عدالت اداری

علی الحساب شدن سنوات ها – مصوبه جدید دیوان عدالت اداری


متن رای دیوان عدالت اداری در رابطه با علی الحساب شدن سنوات ها بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در قرارداد های...

  • ۰
  • ۲۴