این دسته به موضوعات مربوط به دعاوی کیفری می‌پردازد.

چک – نکات مهمی و دقیقی که هرکس و ناکسی باید بداند

۱) چک یک سند عادی اما در حکم اسناد لازم‌الاجـرا اسـت و بـه همین خاطر برای وصول آن راه اجرای ثبـت قرار داده شده است، پس بایـد لاشه چک به…

ادامه خواندن چک – نکات مهمی و دقیقی که هرکس و ناکسی باید بداند

قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

در صورتی که متصرف بدون اجازه و قرارداد اقدام به احداث اعیان و با کاشتن درخت و زراعت اقدام نموده باشد فرد مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست قلع…

ادامه خواندن قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

ابتدا تعریف اسناد رسمی لازم الاجرا و موارد مختلف آن ذکر می گردد.  بر اساس باب پنجم از قانون ثبت طبق ماده 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع…

ادامه خواندن اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟

خیر قانوناً امکان منع وارث از ارث بردن امکانپذیر نمی باشد ولیکن در صورتی که شخص وصیتی داشته باشد تا یک سوم از اموال خویش را می تواند از سهم…

ادامه خواندن آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟

علی الحساب شدن سنوات ها – مصوبه جدید دیوان عدالت اداری

متن رای دیوان عدالت اداری در رابطه با علی الحساب شدن سنوات ها بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در قرارداد های مدت…

ادامه خواندن علی الحساب شدن سنوات ها – مصوبه جدید دیوان عدالت اداری