این دسته به دعاوی مربوط به وصول مطالبات می‌پردازد.

چک – نکات مهمی و دقیقی که هرکس و ناکسی باید بداند

۱) چک یک سند عادی اما در حکم اسناد لازم‌الاجـرا اسـت و بـه همین خاطر برای وصول آن راه اجرای ثبـت قرار داده شده است، پس بایـد لاشه چک به…

ادامه خواندن چک – نکات مهمی و دقیقی که هرکس و ناکسی باید بداند

اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

ابتدا تعریف اسناد رسمی لازم الاجرا و موارد مختلف آن ذکر می گردد.  بر اساس باب پنجم از قانون ثبت طبق ماده 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع…

ادامه خواندن اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

علی الحساب شدن سنوات ها – مصوبه جدید دیوان عدالت اداری

متن رای دیوان عدالت اداری در رابطه با علی الحساب شدن سنوات ها بر اساس رای مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در قرارداد های مدت…

ادامه خواندن علی الحساب شدن سنوات ها – مصوبه جدید دیوان عدالت اداری