این دسته به دعاوی مربوط به ارث می‌پردازد.

مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه

وجه التزام میزان وجه مشخص می باشد که در یک قرارداد طرفین در صورت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد قرار می دهند در واقع اساس ایجاد…

ادامه خواندن مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه

آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟

خیر قانوناً امکان منع وارث از ارث بردن امکانپذیر نمی باشد ولیکن در صورتی که شخص وصیتی داشته باشد تا یک سوم از اموال خویش را می تواند از سهم…

ادامه خواندن آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟